Chuyên mục

Bình luận về khủng hoảng

Đây là những bình luận chuyên môn về các cuộc khủng hoảng gần đây dưới góc nhìn của các chuyên gia BCS

Thiếu vắng mưu sỹ, ASANZO gặp vô số sai lầm

Mr. Tam đã chọn sai ekip làm cùng trong trường hợp khủng hoảng của mình. Một ekip hiếu thắng và hiếu chiến, nặng về khẳng định chính nghĩa của bản thân, mà xem nhẹ việc cứu chủ thì đó là một sự chết người của Tam.

Thiếu vắng mưu sỹ, ASANZO gặp vô số sai lầm

Đọc thêm