“To win without risk is to triumph without glory.”
– Pierre Corneille –
Quy trình làm việc

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ cùng bạn làm việc qua 3 bước

Bước 1:
Nhận thông tin và đánh giá vấn đề

Bạn hãy nhấc máy gọi hoặc viết email nêu ngắn gọn yêu cầu của bạn. Đội ngũ cán bộ của BCS sẽ tiếp nhận thông tin và sắp xếp bạn tới chuyên gia phù hợp nhất để bạn làm việc cùng. Các chuyên gia của úng tôi sẽ nghiên cứu sâu tình hình thực tế và các vấn đề bạn hay tổ chức của bạn đang phải đối diện. Đo lường rủi ro. Đánh giá tác động của khủng hoảng. Phân tích các yếu tố chi phối đến việc ngăn chặn khủng hoảng.

Bước 2:
Đưa ra giải pháp chiến lược

Từ các phân tích, đo lường của các chuyên gia, Hội đồng Chuyên môn sẽ đưa ra gói giải pháp phù hợp nhất với bạn. Những gói giải pháp chiến lược sẽ được vạch ra.

Bước 3:
Triển khai và thực thi chiến lược

Những chiến lược sẽ được thực thi bởi những chuyên gia lành nghề, có kinh nghiệm, nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Chia sẻ

Khách hàng của chúng tôi

Doanh nhân, doanh nghiệp

Các doanh nhân và doanh nghiệp (bao gồm cả những tập đoàn nước ngoài làm ăn tại Việt Nam) là khách hàng quan trọng của BCS.

Khu vực công

BCS là lựa chọn tối ưu của các bộ ngành, cơ quan nhà nước, các chính trị gia trong việc quản trị rủi ro và xử lý khủng hoảng.

Những người nổi tiếng

Những người nổi tiếng (ngôi sao giải trí, cầu thủ…) thường tìm đến BCS để có những giải pháp xử lý khủng hoảng hiệu quả.

Hỗ trợ Khách hàng

Chúng tôi có thể giúp gì bạn?

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Ở Việt Nam:
+84843 966 966
+84996 966 966

Tại Đức:
+49170 8766888