Truyền thông chủ động

Nếu khách hàng muốn duy trì hình ảnh tích cực trên không gian truyền thông, đội ngũ chuyên của chúng tôi sẽ nghiên cứu và đưa ra các giải pháp truyền thông chủ động, thông minh nhắm đến khách hàng đích.

Chúng tôi ứng dụng các thành tựu của trí tuệ nhân taọ (AI) trong truyền thông để nghiên cứu đặt tính công chúng mà khách hàng muốn hướng tới, và đảm bảo những thông điệp truyền thông lan toả một cách tối ưu, đạt mục tiêu đề ra.

Tư vấn: +84843 966966