Chủ tịch sáng lập Mạng lưới chuyên gia xử lý khủng hoảng từ Berlin, ông Lê Ngọc Sơn trả lời phỏng vấn của nhà báo Hồng Nga (BBC) xung quanh câu chuyện xử lý khủng hoảng Formosa. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại thủ đô Praha, Cộng hoà Séc.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *