Vừa qua, tại Hà Nội, GS.TS Martin Loeffelzholz đã có buổi làm việc với lãnh đạo Học viện Báo chí Tuyên truyền, đồng thời có buổi nói chuyện học thuật về chủ đề truyền thông xã hội hậu con người.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Học viện,…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *