Đào tạo Quản trị Khủng hoảng

Chúng tôi có các khoá đào tạo, giảng huấn tại tổ chức của bạn (in-house) về kỹ năng xử lý khủng hoảng và truyền thông về khủng hoảng.

Các giáo sư và chuyên gia đầu ngành từ châu u sẽ về tổ chức của bạn để cung cấp, trang bị những kiến thức và kỹ năng tối ưu, thiết thực và thời thượng (đang được ưa dùng) trong lĩnh vực truyền thông chiến lược và xử lý khủng hoảng. Chúng tôi có các tình huống giả định và người học được học bằng trải nghiệm. Học viên được “nhúng” vào các khủng hoảng và chịu áp lực như ở trong một khủng hoảng thực sự, và được trang bị các phương pháp tìm ra giải pháp xử lý vấn đề.

Đúng tiêu chí “Trị dứt khủng hoảng, giữ bền tiếng thơm”, các giáo sư và chuyên gia số 1 trong chuyên ngành sẽ chia sẻ cùng bạn những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thiết thực nhất, tối ưu nhất để giúp bạn quản trị các rủi ro và ứng phó thành công mỗi khi có khủng hoảng.

Các Dịch Vụ Khác

Chúng tôi có thể giúp gì bạn?

Liên hệ với chúng tôi tại văn phòng BCS gần bạn nhất hoặc gửi yêu cầu kinh doanh trực tuyến.